آشنایی با سپری آهنی و کاربرد آن

ورق سیاه کاویان ۵۰ میل

شناخت با سپری آهنی و کاربرد آن سپری آهنی یا این که پروفیل T یک کدام از مقاطع مورد به کارگیری در صنعت و ساختمان سازی هست , که عمدتاً جهت ساخت اشکال درب و پنجره , اتصالات پل ها به ستون ها , ساخت بنا های فلزی , ستون و خرپا ( بنا های صلب از واحدهای مثلثی صورت , که از اتصال اجزای نازک و بلند ایجاد شده است ) , اسکلت گلخانه ها , سقف های شیشه ای و مورد ها دیگر به عمل می‌رود . آشنایی با سپری آهنی و کاربرد آن سپری ها از نظر صورت ظاهری به دو صورت کناره گرد و حاشیه تیز ایجاد می گردند

آلیاژ طلای پلاتین به پول خود مقاومت بالایی می بخشد

سپری را بیشتر بشناسید

فرآیند تولید محصولات فولادی بالادستی

سپری ها معمولاً دارنده ضخامت ۰/۹ تا ۲/۵ میلیمتر می‌باشد که ضخامت ۲ میلیمتر آن دارنده کاربرد بیشتری است , مقدار کناره سپری بر حسب میلیمتر هست که بطور معمول مقدار آن با مقدار دیواره آن برابر می‌باشد بعنوان نمونه درصورتی که مقدار کناره سپری ۱۰۰ میلیمتر باشد به آن سپری نمره ۱۰ میگویند.مبتنی بر استاندراد اشتال , سپری ها از حیث صورت ظاهری به دو صورت کناره گرد و کناره تیز ساخت می گردند که میزان سپری کناره گرد۳۰ تا ۱۴۰ میلیمتر و سپری کناره تیز ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر میباشد که در کشور‌ایران در میزان های گوناگون ایجاد میگر..

پلاتین به حل یک رمز و راز باستانی کمک می کند

فلزات درجه یک را بررسی کنید

دد . استاندارد ارتفاع سپری ها ۶ تا ۱۲ متر بوده که بقیه ارتفاع بر حسب خواهش مشتری ساخت میگردد .

نحوه محاسبه قیمت ورق A516

گونه های سپری آهنی

گونه های سپری آهنی مو جود در بازار دربرگیرنده دو دسته است :

پرو فیل سپری آهن فابریک

سپری آهنی نوردی

در اینجا هر مورد از این نوع بندی های فوق را تعریف می‌کنیم

سپری آهنی فابریک

یک دیوار پرده ای فولادی کربن

پروفیل سپری آهنی فابریک یک پروفیل تی صورت است که در یک کدام از کارگاه های بزرگ فولاد با به کار گیری از خطوط توسعه یافته نورد و با به کارگیری از شمش یا این که بیلتهای فولادی بعد از طی پروسه نورد به صورت سپری در می‌آید . این پروفیل دارنده تلرانس ابعادی قابل قبولی بوده و وضعیت مرتبط با بعدها و رواداری های مجاز مرتبط با مقاطع فولادی را ارضا می نماید آشنایی با سپری آهنی و کاربرد آن

قیمت ورق سیاه استوک

 . به نحوی که بعدها آن مشتمل بر پهنا بال و پر و جان و همینطور ضخامت بال و پر و جان این برهه زمانی مطابق جدول اشتال یا این که به عبارتی جدول استاندارد مقاطع آلمانی است . با دقت بدین قضیه وزن منحصر سپری ایجاد شده هم مطابق پروفیل جدول اشتال هست به طوریکه با نسبت دادن بدین جدول طراح مقاطع فولادی می تواند با در دست داشتن مدول مدت و همینطور تنش مجاز آن گنجایش حمل و نقل پروقیل سپری ذی‌ربط را محاسبه کند . آشنایی با سپری آهنی و کاربرد آن

قیمت تیرآهن 32 در مشهد

سپری آهنی نوردی

ولی از سمت دیگر با اعتنا به این‌که سپری آهنی کاربردهای دوچندان ویژه ای داراست که‌این زمینه بیشتر به صورت یگانه هندسی این مدت کارآمد مربوط میشود . لذا به عوارض به کارگیری بسیار از این مقاطع با بعدها جدول اشتال مقاطعی با وزن واحد ارتفاع کمتر هم در بازار مصرف می‌شود . لذا با به کار گیری از صنعت های نورد کوچک این نیاز بازار برطرف می گردد . به طوریکه سپری های نوردی عموماً به دلیل کاهش  آشنایی با سپری آهنی و کاربرد آن

قیمت تیرآهن سنگین در تهران

ضخامت پر و بال و جان بازه زمانی سبکتری به دست می‌آید . این دسته سپری عموماً در جایی به کار گیری میشود که از سپری حمل و نقل خاصی مورد توقع نیست و بعدها آن دارنده الویت و اهمیت بیشتری است .
ساخت شاسی های آهنی , ساپورت های نگه دارای و مواقعی از این دست را میتوان تحت عنوان کاربردهای این سپری های نوردی دانست . آشنایی با سپری آهنی و کاربرد آن

بعدها سپری

قیمت میلگرد اروپایی در مشهد

بعدها سپری ها مشتمل بر ضخامت و ارتفاع و پهنا حاشیه های آن است . مقدار کناره سپری ها , یک کدام از معیارهای اسم گذاری این پروفیل ها میباشد . مقدار کناره این برهه زمانی بر حسب میلیمتر بوده که معمولاً میزان آن با میزان دیواره آن برابر است . برای مثال چنانچه مقدار کناره این برهه زمانی ۱۰۰ میلیمتر باشد به آن سپری نمره ۱۰ گفته می شود .